Ringkasan Khutbah Jumat : Nikmat Merdeka

IQROZEN | Inilah Ringkasan Khutbah Jumat dengan Tema : Nikmat Merdeka. Keberadaann Islam di muka bumi ini sejatinya membawa misi kemerdekaan bagi segenap umat manusia. Kemerdekaan yang diperjuangkan dalam Islam adalah agar manusia menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah dan ciptaanNya.

Wajar apabila setiap manusia menuntut hak asasinya dalam hidup baik secara individu maupun hidup bersosial. Permasalahannya, mereka yang biasa menuntut hak asasi terkadang tidak memahami kemerdekaan yang sesungguhnya. Sehingga apapun dilakukan demi memenuhi haknya sendiri, sedangkan kemerdekaan orang lain terpasung oleh kepentingan individual.

Khutbah Jumat

Bagi orang yang beriman, kemerdekaan adalah kemenangan yang tidak dirasakan oleh seseorang atau segelintir orang saja. Kemerdekaan juga tidak terbatas pada urusan duniawi semata, harus juga mencakup masalah kemerdekaan kelak di akhirat. Untuk apa di dunia merdeka tetapi menggunakan cara-cara yang dilaknat Allah sehingg kelak di akhirat mendapat azab. Baca juga Inilah Penyebab Bencana dan Musibah.

Allah telah berfirman, “Apabila datang pertolongan Allah berupa kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuanmu, dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat.” (QS. An-Nashr 1-4).

Ayat tersebut turun setelah Rasulullah SAW bersama panglima perangnya, Khalid bin Walid berhasil menggempur pasukan kafir Quraisy dan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kemudian banyak orang yang masuk Islam padahal sebelumnya sangat membenci Rasulullah. Maka Allah mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas kemenangan dan kemerdekaan saat berislam.

Allah juga menambahkan, “Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi jika mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Qs. Al A’raaf-96).

Demikian jelas Islam menempatkan kemerdekaan umat manusia dan peringatan tegas bagi mereka yang mengingkari petunjuk Allah. Maka janganlah siapapun dia, untuk merekayasa Nikmat Kemerdekaan tersebut sementara kenyataannya penindasan terjadi di sana-sini. Semoga kita dapat merasakan indahnya berislam dalam balutan kemerdekaan yang hakiki. Selengkapnya lihat postingan sebelumnya tentang Hakikat Negara yang Merdeka.
Zainal Arifin Penulis Opini